Havørred Limfjorden

Frydenstrand Camping ligger smukt ved Limfjorden med direkte adgang til vandet og kort afstand til gode fiskepladser i både Limfjorden og ved Kattegatkysten. Vores beliggenhed gør, at der kan fanges efter havørred hele året og andre arter som hornfisk, sild, makrel og diverse fladfisk kan fanges når der er sæson for det. Der er nem og hurtig adgang til nordsiden af Limfjorden ved Egense (færge) eller ved Aalborg.


Hvis du ikke selv har telt, autocamper eller campingvogn udlejer vi også hytter og værelser.


Som certificeret overnatningssted for lystfiskere tilbyder vi adgang til renseplads og fryser til fangsten, og vi kan vejlede dig om det lokale fiskeri.


Hvis du har jolle med, er der mulighed for isætning ved vores eget slæbested.


Fiskeriet ved Frydenstrand Camping

Hovedparten af de haværreder der vandrer til og fra Limfjordens mange vandløb, kommer fra Kattegat, og de passerer dermed lige forbi fiskepladserne i den østlige del af fjorden.

Bl.a. løber Lindenborg Å ud i fjorden lige vest for Frydenstrand Camping, og det er medvirkende til, at der fanges havørreder på Limfjordskysten i specielt forår og efterår, når de vandre.

Ved Kattegatkysten lige øst for Frydenstrand kan der fiskes hele året - både havørreder, hornfisk, sild, makrel og diverse fladfisk.

Kysten er lavvandet og ofte med store ålegræsbedel, så det anbefales at benytte vaders for at nå ud til fiskene. Det er også muligt at fiske fra kajak eller båd.


Der kan fiskes direkte fra Frydenstrand, men er du i bil, kan du nå rigtig mange fiskepladser indenfor få km.


Du kan finde mere information om fiskeriet i Limfjorden, beskrivelser af de enkelte fiskepladser, fisketips og meget mere på www.havorredlimfjorden.dk eller i guiden "Lystfiskeri i Limfjorden"


Kort med fiskepladser:

kortet er kendte fiskepladser i Limfjorden angivet med en streg og et tilhørende nummer. Pladserne er udvalgt på baggrund af lokale lystfiskeres erfaringer med fiskeriet og pladsernes tilgængelighed.


Fisketegn

Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du have fisketegn for at dyrke fiskeri med stang og andre redskaber i Danmark. Fisketegnet kan købes online på www.fisketegn.dk eller vi kan hjælpe dig med det, når du kommer.